Hållbarhet

28 september, 2020

Hållbar utveckling är för oss på B4k: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Våra behov kommer ur tre olika perspektiv: 

EKONOMI

Vi önskar vara ett konkurrenskraftigt företag som drivs hållbart. Ekonomisk hållbarhet handlar för oss framförallt om att ha en så resurseffektiv verksamhet som möjligt Vi väljer att växa långsamt och gör välavvägda inköp och långsiktiga investeringar.

KLIMAT & MILJÖ

Vi tar ansvar och har ett fortlöpande arbete med att påverka miljön så lite negativt som möjligt. Vi väljer att samarbeta med fraktbolag som har de minsta koldioxidutsläppen och de mest energieffektiva transporterna. Vi återanvänder det packmaterial i vilket våra produkter kommer till oss som vi sedan skickar vidare till er, Vi minimerar användande av plast. Vi minimerar våra resor genom vår plattform www.B4K.se där vi erbjuder våra kunder att ta del av våra utbildningar virituellt.

Vi har valt våra samarbetspartners Pevonia, Medicalia och EMANI för deras tydliga arbete med klimat och miljö ( se nedan)

SOCIAL

Vi har valt att vara verksamma på landsbygden för att främja arbetstillfällen. Vi ger våra medarbetare möjligheten att anpassa sin arbetsplats och arbetstid efter behov. Vi tror på nyfikenhet och medvetenhet  men framförallt tror vi på att komma längst genom rättvisa och att vara snäll.

Här är ett av de projekt som vår leverantör Pevonia är engagerad i och inte bara det; Pevonia har ställt om sin produktion av bland annat kroppsinpackningar så att de inte längre behöver sköljas av. Det gör att alla ni utan dusch i behandlingsrummet nu kan erbjuda kroppsinpackningar som ett komplement i er behandlingsmeny.

Holdbarhet

Holdbar utvikling er for oss på B4K: En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å nedgradere kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Våre behov for holdbarhet kommer fra tre ulike perspektiver

ØKONOMI

Vi ønsker å være et konkurransedyktig foretak i bransjen som drifter holdbart. Økonomisk holdbarhet handler for oss om å ha en så ressurseffektiv virksomhet som mulig. Vi velger å vokse langsomt og tar nøye overveide innkjøp og langsiktige investeringer.

KLIMA & MILJØ

Vi tar ansvar og har et fortløpende arbeid med å påvirke miljøet så lite negativt som mulig. Vi velger å samarbeide med frakt og transportselskap som har de laveste utslippene av karbondioksid og de mest energieffektive transportene. Vi gjenbruker det pakke materialet våre produkter kommer i til oss når vi sender varene videre til dere. Vi minimerer bruken av plast. Vi minimerer våre reiser gjennom vår plattform www.dev.b4k.se der vi tilbyr våre kunder å ta kurs virtuelt. Vi har med god innsikt valgt våre samarbeidspartnere Pevonia/Medicalia samt EMANI for deres bevisste arbeid med klima og miljø

SOSIALT

Vi har valgt å være virksomme på landsbygden for å fremme gode arbeidsforhold. Vi gir våre medarbeidere muligheten til å tilpasse sin arbeidsplass og arbeidstid etter behov. Vi tror på nysgjerrighet og medvitenhet, men framfor alt tror vi på å komme lengst gjennom rettferdighet og å være snill.

Ovan er et av de prosjektene som sponses av Pevonia/Medicalia, men ikke bare det, Pevonia har stilt om sin produksjon for å redusere vannbehovet i sine produkter til å nå kunne tilby kroppsinnpakninger som ikke behøver å skylles/vaskes av.

2020 B4K Skincare. All Rights Reserved.
Webbplatsen är skapad av
AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram