Hållbarhet

Hållbar utveckling är för oss på B4K: En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Våra behov för hållbarhet kommer från tre olika perspektiv:

  • Ekonomi
  • Klimat & Miljö
  • Socialt

Ekonomi - Vi önskar vara ett i branchen konkurenskraftigt företag som drivs hållbart. Ekonomisk hållbarhet handlar för oss om att ha en så resurseffektiva verksamhet som möjligt. Vi väljer att växa långsamt och gör väl avvägda inköp och långsiktiga investeringar.

Klimat & Miljö - Vi tar ansvar och har ett fortlöpande arbete med att påverka miljön så lite negativt som möjligt. Vi väljer att samarbeta med fraktbolag som har de minsta koldioxidutsläppen och de mest energieffektiva transporterna. Vi återanvänder det pack material i vilket våra produkter kommer till oss när vi skickar varorna vidare till er. Vi minimerar användandet av plast. Vi minimerar våra resor genom vår online-träningsplattform där vi erbjuder våra kunder att utbildas virtuellt. Vi har medvetet valt våra samarbetspartners Pevonia/Medicalia samt EMANI för deras tydliga arbete med klimat och miljö.

Socialt - Vi har valt att vara verksamma på landsbygden för att främja arbetstillfällen. Vi ger våra medarbetare möjligheten att anpassa sin arbetsplats och arbetstid efter behov. Vi tror på nyfikenhet och medvetenhet men framförallt tror vi på att komma längst genom rättvisa och att vara snäll.

Nedan är ett av de projekt som sponsras av Pevonia/Medicalia, men inte bara det, Pevonia har ställt om sin produktion för att minska vattenåtgången i sina produkter till att nu kunna erbjuda kroppsinpackningar som inte behöver sköljas av.

2020 B4K Skincare. All Rights Reserved.
Webbplatsen är skapad av
AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram