Pevonia TEWL & NMF

NMF - Natural Moisturizing Factor

Natural Moisturizing Factor är en samling vatten lösliga ingredienser som enbart finns i stratum korneum. Dessa ingredienser står för 20-30% av den torra vikten i en korneocyt.

NMF absorberar vatten från atmosfären och sammanför den med sitt eget vatteninnehåll för att ge de yttersta cellerna i Stratum Korneum fukt så att de kan stå emot yttre påverkan.

Eftersom alla ingredienserna i NMF är vattenlösliga lakas de lätt ut från cellerna med vattenkontakt - vilket gör att upprepad kontakt med vatten faktiskt gör att huden blir ännu torrare. Lipidskiktet som omger korneocyten hjälper till att täta cellen för att på så vis för förhindra förlust av NMF

Vad består NMF utav?

NMF består av

40% Aminosyror

12% PCA (pyrrolidonkarboxsyra),

12% laktat (Salt av mjölksyra),

7 % Urea och ca

20% övriga ämnen ( Kalium, kalcium, natrium osv.)

TEWL - Trans Epidermal Water Loss

Trans Epidermal Water Loss är enkelt förklarat; den mängd vattenånga som förångas från hudens yta. I frisk hud är TEWL direkt proportionell mot hudfuktningen. Många hudsjukdomar har omvända förhållanden mellan TEWL och hudhydratisering (dvs ökad TEWL med minskad hudhydratisering, vilket framgår av atopisk dermatit och störningar i keratinisering.) Hudens barriärfunktion har jämförts med en vägg bestående av tegel och murbruk.

De keratiniserade cellerna i stratum corneum är "tegelstenar" och de intracellulära lipiderna är "murbruk."

För att kunna bygga upp en stark, kompakt och skyddande hudbarriär är det viktigt att använda en barriärstärkande creme. En barriärstärkande creme skall inte kännas som en kladdig hinna på huden - det tyder enbart på att den inte har möjligheten att penetrera och skapa murbruket.

I nästa avsnitt börjar presentationen av våra olika produkter.

2020 B4K Skincare. All Rights Reserved.
Webbplatsen är skapad av
AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram